Teknisk

Virkningsgrad
Effektiv miljøvennlig varme

Virkningsgrad

Åpen peis 15 20 %
Ovn uten etterbrenning, lukket trekk 30 35 %
Lukket peis 40 50 %
Ovn uten etterbrenning, åpen trekk ca 50 %
Ovn med etterbrenning 60 75 %
Parafinkamin 65 75 %
Oljebrenner 45 90 %
Kleberstenovn 85 95 %
Kakkelovn 90 98 %

Miljø – effektiv forbrenning med en kakkelovn

Den gode forbrenningen med en kakkelovn gjør fyringen langt mer effektiv enn vanlige vedovner og peiser,
Camina arbeider kontinuerlig for å finne de best mulige løsninger for miljøvennlige og effektive vedovner.
Dette arbeidet har foregått i samarbeide med Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller, og med SINTEF i Trondheim.

Fra legehold opplyses det at kakkelovner gir sunnere innemiljø enn f.eks. elektriske gjennomstrømningsovner, jernovner o.l. Dette fordi overflatetemperaturen på disse ovnene ofte blir så høy at støvpartiklene svies. Dermed oppstår pyrolyse og gasser, samt mer helsefarlige støvpartikler.
Kakkelovnen derimot har en så lav overflatetemperatur at støvpartiklene ikke svies.
Et annet poeng er at kakkelovnen er med på å skifte ut luften i huset ved at brukt luft suges inn i ovnen under forbrenningen.

Vi regner med at Caminas effektive kakkelovner kan varme en mindre godt isolert enebolig med ca. 3 favner ved pr. år. Da fyrer man 1 – 2 timer morgen og kveld. Dette gir en jevn varme hele døgnet. Vedforbruket vil være en kurv med ved pr. dag, eller ca. 15 kg ved pr. dag.

Med en pris på ca. kr. 1 500,- pr. favn vil kostnaden bli ca. kr. 4 500,- pr. år for å varme opp huset med ved. Arbeidsinnsatsen med opptenning etc. vil være under 10 min. pr. dag.

En kakkelovn fra Camina avsvaler ca. 5 kW etter 2 timers fyring, og deretter totalt ca. 46 kW de neste 24 timene.